TrustKeys là phần mềm bảo mật cao với tất cả tính năng của nó . Nên việc giữ mật khẩu của người sở hữu cũng ko thuộc quyển quản lý của TrustKeys

  • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý khoá của mình
  • TrustKeys không kiểm soát khoá của bạn. Toàn bộ khoá chỉ lưu trên điện thoại. 
  • Các tin nhắn được mã hoá trên điện thoại, nếu mất khoá hoặc quên mật khẩu giải mã khoá sẽ không thể đọc được. 
  • Khoá được mã hoá và lưu trên điện thoại 
  • TrustKeys KHÔNG chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin khoá và tin nhắn của bạn tại server
  • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng phần mềm này
Translate »