Hướng dẫn cách lấy và nhập mã giới thiệu trên app TrustKeys

Cách lấy mã giới thiệu.

Bước 1: Trên app TrustKeys Chọn [Sàn giao dịch] sau đó chọn [Giới thiệu].

Bước 2: Lấy mã giới thiệu.

2.1 Chọn [Xem chi tiết]. (Màn hình sẽ hiển thị luôn ID giới thiệu nếu bạn đã được giới thiệu trước đó). 

2.2 Nhấp vào biểu tượng copy để sao chép ID giới thiệu mặc định.

Cách nhập mã giới thiệu

Cách 1: Nhập mã giới thiệu ngay khi tạo tài khoản đến phần [Tạo khóa].

              Gõ/Dán mã/Quét mã của người giới thiệu sau đó ấn [Tiếp tục]

Cách 2: Tại màn hình [Giới thiệu], nhập mã của người giới thiệu hoặc quét mã người giới thiệu sau đó chọn [Xác nhận].
Translate »
Scroll to Top