Hướng dẫn Mua NFT thưởng AFFC22 !!!

Bước 1. Vào màn item có giá trị thưởng AFFCUP22 

Danh sách NFT tại đây:

Bước 2. Nhấp vào [Mua Ngay]  

Bước 3. Thanh toán để mua vật phẩm 

3.1 Khi đã có đủ số dư để thanh toán

Nhấp vào [Thanh toán] 

 

Sau khi [Xác nhận] giao dịch, Hoàn thành Mua vật phẩm thành công

3.2. Nếu số dư không đủ để thanh toán

Cách 1: Nếu số dư không đủ nhưng ở ví Spot và ví P2P có đủ, thì nhấp vào [Chuyển] hoặc vào [Kiểm tra tài khoản]

Nhấp [] để truy cập thông tin ví

Nhập số lượng muốn chuyển sang để thanh toán 

              

          Chuyển số dư từ ví Spot                                 Chuyển số dư từ ví P2P

Sau đó nhấp [Submit][] để hoàn thành Chuyển đổi số dư  

        

Cách 2: Nếu bạn có số dư của bất kỳ các đồng khác, mong muốn chuyển nhanh qua đồng coin mà chưa có, nhấp vào [Quy đổi BNB

  • Bạn có thể nhấp vào [Convert on TrustKeys] để thực hiện Mua/Bán khớp lệnh giao dịch các cặp currency để có đồng coin như mong muốn ở ví Spot 

Link sẽ điều hướng tới https://trustkeys.exchange/exchange/?currency=BNB/USDT ; Sau khi Đăng nhập thành công; thực hiện đặt lệnh Mua để khớp lệnh thành công Mua BNB

                                         

  • Bạn có thể nhấp vào [Convert on Pancake] để thực hiện quy đổi trực tiếp đồng coin đang có sang đồng coin chưa có số dư 

Link sẽ điều hướng tới https://pancakeswap.finance/swap; Sau khi Đăng nhập thành công; Chuyển đổi đồng coin và nhập số lượng cần chuyển đổi, Nhấp vào [Swap] để hoàn thành chuyển đổi.

Khi đã có đủ số dư, bạn nhấp vào [Thanh toán] 

 

Sau khi [Xác nhận] giao dịch, Hoàn thành Mua vật phẩm thành công.

Translate »
Scroll to Top