TrustKeys Network x DXTech Hợp tác chiến lược

TrustKeys Network và DXTech vui mừng công bố hợp tác chiến lược nhằm cung cấp giải pháp Web3 Workplace cho các doanh nghiệp.

TrustKeys Network là công ty cung cấp giải pháp xác thực và ủy quyền dựa trên công nghệ blockchain. Giải pháp của TrustKeys Network cho phép các doanh nghiệp xác thực danh tính của nhân viên và khách hàng một cách an toàn và hiệu quả. Đồng thời, giải pháp của TrustKeys Network cũng cho phép các doanh nghiệp trao quyền cho nhân viên và khách hàng thực hiện các giao dịch một cách tự động và an toàn.

DXTech là công ty cung cấp giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp và eKYC. Giải pháp của DXTech giúp các doanh nghiệp số hóa các quy trình kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường bảo mật. Đồng thời, giải pháp của DXTech cũng giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về xác thực khách hàng.

Hợp tác giữa TrustKeys Network và DXTech sẽ mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp Web3 Workplace toàn diện và an toàn. Giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường bảo mật và tuân thủ các quy định.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng giải pháp Web3 Workplace từ TrustKeys Network và DXTech:

  • An toàn và bảo mật: Giải pháp của TrustKeys Network và DXTech sử dụng công nghệ blockchain để xác thực danh tính và ủy quyền, giúp các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu của nhân viên và khách hàng một cách an toàn.
  • Hiệu quả: Giải pháp của TrustKeys Network và DXTech giúp các doanh nghiệp số hóa các quy trình kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường năng suất.
  • Tuân thủ: Giải pháp của TrustKeys Network và DXTech giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về xác thực khách hàng, giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý.

Nếu bạn quan tâm đến giải pháp Web3 Workplace của TrustKeys Network và DXTech, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Translate »
Scroll to Top