Digital Identity Verification

Hướng Dẫn Thực Hiện E-KYC Trên App TrustKeys

Bước 1: Tại màn hình Thêm bấm chọn “Xác minh danh tính”.

Bước 2: Trước tiên bạn bấm chọn “Xác minh số điện thoại

Bước 3: Màn hình tiếp theo chọn mã vùng quốc gia  và nhập số điện thoại của bạn ,sau đó bấm chọn “Tiếp theo”.

Đối với những số điện thoại đã từng xác minh danh tính , sau khi nhập số điện thoại sẽ hiển thị màn hình như dưới đây, bạn bấm chọn “Tiếp tục

Bước 4: Tiếp theo bạn nhập mã OTP và bấm chọn Xác minh. Nếu mã OTP hết hạn, bạn bấm chọn “Gửi lại mã xác minh” để nhận lại mã.

Bước 5: Sau khi trở về trở về màn chính, Bạn tiếp tục bấm chọn “Xác minh email”.

Bước 6: Màn hình tiếp theo, bạn nhập email và bấm “Tiếp theo”.

Bước 7: Sau đó, Bạn nhập Mã xác thực, và bấm “Xác minh” .Nếu mã xác thực hết hạn, bạn bấm chọn “Gửi lại mã xác minh” để nhận lại mã.

Bước 8: Sau đó sẽ hiển thị về màn hình chính, Bạn tiếp tục bấm :”Xác minh danh tính” .

Bước 9: Màn hình tiếp theo, Lựa chọn quốc gia của bạn và lựa chọn loại chứng từ xác minh. Trường hợp bạn bấm chọn chứng từ là Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.

Bước 10: Tiếp đó bấm chọn “Chụp mặt trước”  đặt camera vào mặt trước căn cước công dân/ chứng minh nhân dân ,Tương tự bạn bấm “Chụp mặt sau”.

Bước 11: Sau đó hiển thị 2 mặt căn cước công dân/chứng minh nhân dân,  bạn bấm “Xác nhận ” 

Bước 12: Tiếp tục bạn bấm “Chụp ảnh” để chụp ảnh của bạn cùng mặt trước căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.

Bước 13: Sau đó, bạn nhập thông tin  và bấm “ Xác nhận

Tương tự như Xác minh danh tính bằng căn cước công dân ,bạn có thể chọn chứng từ là hộ chiếu.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc xác minh danh tính và chỉ chờ quản trị viên phê duyệt hồ sơ của bạn, Nếu thông tin bạn nhập có sai sót hãy bấm : “Chỉnh sửa thông tin

Bước 14: Khi quản trị viên đã phê duyệt hồ sơ, bạn hãy kiểm tra thông tin dưới . Nếu hồ sơ đã được chấp thuận bạn bấm “ Đã gửi thông tin” để xem thông tin bạn đã xác minh.Nếu hồ sơ đã bị từ chối, bạn bấm “ Đã gửi thông tin” để kiểm tra lí do từ chối và thực hiện xác minh lại.

Translate »
Scroll to Top