Hướng dẫn bán tiền mã hoá trên giao dịch P2P

Bước 1: Tại màn hình Exchange bấm chọn “Giao dịch P2P”.

Bước 2:  Bấm chọn “P2P” và “Bán”.

Bước 3: Lựa chọn Coin mà bạn muốn bán. 

Bước 4: Chọn lọc theo loại tiền Fiat, số lượng, phương thức thanh toán, hoặc nhiều thông tin.

Cách 1: Lọc theo loại tiền Fiat.

B1.1: Bấm chọn biểu tượng   để lọc theo loại tiền pháp định (Fiat).

B1.2: Chọn loại tiền pháp định phù hợp với bạn.

Cách 2: Lọc theo nhiều thông tin “Số lượng, phương thức thanh toán,..

B2.1: Chọn biểu tượng bộ lọc

B2.2: Nhập “Số lượng”, chọn “Phương thức thanh toán”, chọn “Quốc gia/Vùng”, chọn “Chỉ hiển thị quảng cáo của thương nhân”. (Không bắt buộc)

B2.3: Bấm chọn “Xác nhận”.

Bước 5: Lựa chọn một giao dịch Bán hợp lý với bạn và bấm chọn “Bán”.

Bước 6: Lựa chọn hình thức bán “Theo Fiat” hoặc “Theo Crypto”, sau đó nhập số lượng.

Bước 7: Bấm chọn “Bán” và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn.

Bước 8: Sau khi người mua chuyển tiền thành công, bấm chọn “Mở khoá coin”.

Bước 9: Bấm chọn “Đồng ý” để xác nhận bạn đã nhận được tiền và mở khoá cho giao dịch.

  • CHÚ Ý
  • Sau khi bạn đã nhận được tiền thì bấm nút “Mở khoá coin” để tránh bị thiệt hại tài chính.
  • Hết khung thời gian giao dịch, bạn vẫn có thể liên hệ với đối tác hoặc khiếu nại để xử lý giao dịch.
Translate »
Scroll to Top